Skvor.info
 
 
 

Публікації

 
 
 
 

Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковано у 189 друкованих роботах,у тому числі в 1 монографії, 12 книгах та брошурах тощо. 2 підручника, 2 навчально-методичних посібника та 2 програми мають гриф МОН України.