Skvor.info
 
 
 
 
 
 

м.Одеса. НВК «Гармонія»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м.Київ. Скандинавська гімназія

 
 
 
 

м. Київ, Скандинавська гімназія, 2012 р.

Завантажити PPT файл презентації

Анкета для апробації

 
 
 
 
 
 

Відгук вчителів перших класів
Миколаївського муніципального колегіуму

 
 
 
 

Цей підручник складається з чотирьох частин. Він містить основний набір відомостей з математиці, необхідних для повноцінного засвоєння курсу і розвитку інтелектуальних і творчих здібностей шестирічної дитини. Підручник багато ілюстрований.

Матеріал викладається системно, з урахуванням вікових особливостей першокласників. По структурі, стилю викладу і методичних підходах підручник багато в чому відрізняється від нині чинних підручників з математики для початкової школи. У підручнику послідовно реалізований теоретико-множинний підхід до введення основних понять : «число», «величина», «фігура»; вводяться поняття «множина», «елементи множини», «підмножина», встановлюється відношення рівності між множинами, розглядаються завдання на порівняння кількості елементів множин, вводяться операції об’єднання і вилучення.

Запропонований особливий підхід до вивчення прийомів додавання і віднімання в межах 10.

Запропонована цілісна система роботи з текстовим задачами, яка включає пропедевтику ознайомлення дітей з поняттям «задача» і її складом, навчання моделюванню стосунків: «більше», «менше», «більше на», «менше на» і тощо, рішення ланцюжків простих задач, рішення аналогічних задач, порівняння обернених задач і їх рішень та ін.

Матеріал в підручнику розподілено по уроках з чітко сформульованою темою. Така форма допомагає учителеві в тематичному і поурочному плануванні, в організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці. На кожен урок відводиться 2 сторінки. Кожний урок забезпечений зручним математичний словничком, що дає змогу насичувати мову учнів математич-ними термінами.

Умінню узагальнювати і аналізувати сприяє послідовність учбового матеріалу по кожній темі:

  • спочатку організовуються спостереження учнів, для чого дається система завдань, питань пошукового типу, яка веде до розкриття певної одиниці засвоєння (дії, поняття, правила); учні самі повинні відмітити в матеріалі ті або інші особливості, спробувати сформулювати визначення понять, правил;
  • вводиться визначення або правило, що здійснює коригування самостійної роботи учнів;
  • даються завдання на застосування того, що розкрито на двох попередніх етапах;
  • завдання логічного характеру.

В підручнику можна виділити два типи завдань залежно від характеру обумовленої ними пізнавальної діяльності. Перший тип - це завдання репродуктивного характеру (відтворюючі, тренувальні), при виконанні яких діти оперують наявними знаннями в умовах заданих способів рішення. Другий тип - це роботи пошукового характеру, при виконанні яких учні застосовують наявні знання і відомі способи дії до нових умов, у тому числі і для вирішення пізнавальних завдань, виробляють нові способи дії, що формують уміння порівнювати, знаходити загальне, робити висновки.

Головна функція даного підручника - це керівництво усіма видами пізнавальної діяльності учнів, розвиток спостережливості, мислення, діапазону практичних дій, що відповідає головній меті розвивального навчання - спрямованості на загальний розвиток першокласників. При цьому значна роль відведена елементам проблемного методу викладу знань, проблемним завданням.

Високий рівень трудності реалізується в учбових завданнях - питаннях, вправах.

Кожне завдання направлене на інтелектуальний розвиток дитини. З цією метою широко застосовується прийом порівняння, зіставлення як на репродуктивному, так і на творчому рівні.

Навчальний матеріал, що у багатьох випадках носить цікавий характер, не лише служить засвоєнню знань і навичок, але і залучає до сфери вчення різнобічну психічну діяльність дитини - інтелектуальну, емоційну і естетичну. Завдання і інструкції допомагають організації діалогу з учнями, процесу розмірковування.

Активізації навчально-творчої діяльності учнів, діалогу на уроці сприяє і система питань, що допомагає вчителеві в організації особисто зорієнтованого уроку як цілісного творчого процесу.

Наявність таких інновацій допомагає вчителеві готуватись до уроку, який би відповідав вимогам сучасного уроку, звільняючи час вчителя для самоосвіти.

 
 
 
 

Вчителі муніципального колегіуму: Черновалова Н.Л., Губанова Т.О., Шелім О.І., Юхимук Т.П., Лагутіна Н.П., Посипайло В.В.

 
 
 
 
 
 
 

Донецька область. Докучаєвська ЗОШ №4
вчитель Аліфанова Інна Анатоліївна