Skvor.info
 
 
 

Демоверсії:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навчальний зошит «Математика. 1 клас»

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Видання нового покоління

 
 
 
 

У 2012 році у видавництві «Ранок» побачило світ видання нового покоління – навчальний зошит «Математика. 1 клас».

Навчальний зошит створений співавторами Державного стандарту початкової загальної освіти з галузі «Математика» та нових навчальних програм – С.О.Скворцовою й О.В.Онопрієнко, отже його зміст достеменно відображає вимоги цих нормативних документів.

У чому ж новація цього доробку? В першу чергу відзначимо, що навчальний зошит органічно поєднав функції підручника і зошита з друкованою основою. Це відповідає новітнім європейським тенденціям щодо випуску навчальної літератури для молодших школярів. Важливо, що видання представлено в 3-х частинах, тож найповніше забезпечить процес навчання математики в першому класі. Решта новостворених підручників представлена книгою лише в одній частині – вони потребують додаткових посібників, робочих зошитів, довідників тощо. Крім того, що кожна частина навчального зошита за вагою легша ніж будь-який підручник, оформлення робочих сторінок нашого видання є сучасним, цікавим і легким для сприйняття дитиною. До того ж, протягом року учень буде тричі розгортати нову книжку, – це додасть новизни й інтересу у вивченні математики.

Не менш важливим є те, що навчальний зошит створювався з урахуванням ефективних, науково обґрунтованих і вивірених тривалою практикою методик навчання математики. Крім того, це чи не єдине видання, де реалізовано особистісно зорієнтований і компетентнісний підхід до навчання – стратегічної лінії нашої освіти.

Додатком до навчального зошита є кольорові вкладки з роздатковим матеріалом для учнів. Це забезпечить продуктивність навчання, оскільки шестирічні учні краще засвоюють інформацію, якщо вона спершу подається у матеріалізованій формі.

Чим навчальний зошит буде корисний для вчителя? Останнім часом у середовищі вчителів помітне прагнення до оновлення як змісту, так і методики навчання. Про це також свідчить прихильність багатьох педагогів до систем розвивального навчання. Ми здійснили спробу реалізувати в навчальному зошиті не лише оновлений зміст предмету, визначений програмою, а й сучасні погляди на навчання математики молодших школярів. Зокрема таке. Формування математичних понять, умінь і навичок здійснюється на основі теорії поетапного формування розумових дій П.Гальперіна, Н. Тализіної; формування конкретного змісту арифметичних дій, поняття задачі – з урахуванням ідей розвивального навчання Д. Ельконіна, В. Давидова, Л. Занкова, теорії укрупнення дидактичних одиниць у навчанні математики П. Ерднієва; формування обчислювальних навичок відбувається відповідно до методичної системи М. Бантової; навчання розв’язування задач – за методичною системою С. Скворцової. У навчальному зошиті певною мірою реалізовано ідеї випереджувального навчання С. Лисенкової, ураховані психологічні вимоги до процесу формування розумових дій, обґрунтованих Л. Фрідманом.

Ідея, яку прагнули втілити автори у навчальному зошиті, – створити видання, яке навчає. Для цього до кожного уроку визначено тему й подано основні поняття, які вперше вводяться на уроці (позначка «основні поняття теми»). Специфіка навчання у 1-му класі така, що майже на кожному уроці уводиться нове знання. Для його усвідомленого засвоєння ми використали завдання, які активізують попередній навчальний досвід учня. Нова навчальна інформація супроводжується поясненнями, правилами, зразками міркування і виконання. Для вироблення умінь, навичок, способів діяльності пропонується серія завдань з поступовим збільшенням складності – від простого відтворення інформації до творчого застосування. Легкості сприйняття і засвоєння учнем матеріалу додають схеми-підказки, поліграфічні виділення, ілюстрації.

Важливим завданням для початкової школи є формування в учнів уміння вчитися. Для цього у навчальному зошиті вміщені завдання, з позначкою «будь уважним» – їх виконання потребує зосередженості, уважності, оскільки завдання мають однозначні формулювання вимоги щодо виконання, проте включають зайві дані.

До числа особливих завдань віднесемо й так звані «трансформовані завдання», які передбачають дещо інший напрямок виконання дії – це сприятиме розвитку в учнів розуміння тексту-інструкції.

Для розвитку критичного мислення дитини подано завдання, які мають не один, а кілька розв’язків. Така варіативність певною мірою відображає ідеї компетентнісного навчання.

У навчальному зошиті пропонується багато завдань на перевірку вже виконаних завдань та на аналіз помилок. Такі завдання важливі з огляду на розвиток в учнів контрольно-оцінювальних умінь.

Для організації диференційованого підходу до навчання учнів, у навчальному зошиті уведено завдання з логічним навантаженням (позначка «завдання для допитливих і уважних»). Їх виконання не є обов’язковим для засвоєння навчального матеріалу. Проте подібні вправи можуть бути стимулом у навчанні, елементами зацікавлення.

Загальновідомо, що дитина найкраще розвивається тоді, коли їй вдається розв’язати доступну проблему. Ми врахували цей факт під час створення навчального зошита й розгорнули сценарії уроків так, щоб створити частково-проблемну навчальну ситуацію.
Для цього запропонована така система завдань:

  • підготовчі задачі, завдяки яким опрацьовуються окремі елементи нової дії або елементи, які є основою для опанування нового способу дії, мають певну схожість з новим матеріалом;
  • задачі, за допомогою яких створюється проблемна ситуація через співставлення нового із раніше вивченим, через певні зміни умови й дослідження впливу змін на розв’язання;
  • задачі на використання орієнтувальної основи нової дії;
  • задачі на опрацювання нової дії за певними підказками;
  • задачі на коментування виконуваних дій;
  • задачі на підведення учнів до узагальнення вищого рівня.

У межах співпраці Південноукраїнського педагогічного університету та Інституту педагогіки НАПН України із загальноосвітніми навчальними закладами у 2011/12 навчальному році матеріали навчального зошита були апробовані в 11 міських і сільських школах м. Києва та Київської області, м. Одеси та Одеської області, м. Харкова, м. Миколаєва, Донецької області. До речі, це єдине із новостворених видань, яке пройшло експериментальну перевірку перед масовим використанням. Навчальний зошит одержав схвальні відгуки від методистів, учителів, батьків, а, найголовніше, – першокласників.

Опитування учителів та батьків учнів засвідчило, що видання допомагає учню навчатися із задоволенням, досягати й відчувати перші успіхи у навчанні, виявляти позитивне ставлення до математики, набувати досвіду математичної діяльності, розвивати математичні здібності.

Учителям навчальний зошит допоміг цілком реалізувати вимоги навчальної програми; здійснювати процес навчання з урахуванням психологічних закономірностей формування математичних понять, умінь і навичок, з використанням сучасних освітніх технологій; не витрачати час на добір завдань для задоволення навчальних потреб різних категорій учнів; формувати в учнів досвід самостійної діяльності й самонавчання; оперативно відстежувати результати навчання дітей; одержати модель процесу навчання на уроці.

Урахувавши побажання практиків, ми доповнили видання математичними прописами та посібником для вчителя – розробками уроків.

У математичних прописах представлено систему завдань, яка спрямована на формування графічних навичок першокласників; навичок написання цифр, у тому числі в учнів, які пишуть лівою рукою; на розвиток дрібної моторики; просторової уяви та орієнтації на площині зошита; оволодіння вміннями визначати закономірності в побудові візерунків. Матеріали прописів можуть бути використані як для фронтальної і самостійної роботи на уроці, так і для індивідуальних занять.

У посібнику для вчителя описано зміст навчання математики відповідно до нової навчальної програми; подано календарно-тематичне планування уроків математики; визначено освітні цілі до системи уроків, а також дидактичні та розвивальні задачі до кожного уроку; викладено деталізовані плани-конспекти кожного уроку; окреслено суть бесід для мотивування навчальної діяльності учнів; розкрито методику формування нових знань і способів діяльності; представлено зразки коментування виконання завдань; розгорнуто систему навчальних завдань з розвитку логічного мислення.

Таким чином, навчальний зошит – це новітній погляд на презентацію змісту навчання математики; це крок уперед, який вже цього навчального року може зробити вітчизняна початкова школа.С. О. Скворцова, доктор педагогічних наук, професор;
О. В. Онопрієнко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Початкове навчання і виховання. – 2012, серпень

 
 
 
 
 
 
 

Обговорення матеріалів сторінки