Skvor.info
 
 
 

Про мене

 
 
 
 
Скворцова Светлана Алексеевна

Скворцова Світлана Олексіївна

доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри математики
та методики її навчання.
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К.Д. Ушинського»

 

Мій фах... Закінчила із відзнакою фізико-математичний факультет Одеського державного педагогічного інституту ім. К.Д.Ушинського за спеціальністю «фізика і математика». Працювала вчителем математики в 5, 9, 10 класах Маріїнської гімназії міста Одеси та у 9, 10 класах ЗОШ №31 міста Одеси. Одночасно викладала математику, практикум із розв’язування математичних задач на фізико-математичному факультеті ОДПІ ім. К.Д. Ушинського.

Мій науковий «університет»...  Це НДІ Педагогіки АПН УРСР, лабораторія дидактики! Цим дуже пишаюся! Мій науковий керівник – Леся Петрівна Вороніна – фахівець, який підготував величезну кількість кандидатів наук, більша частина з них, у наступному, захистила й докторські дисертації. Я дуже вдячна Лесі Петрівні Вороніній, Юрію Івановичу Мальованому (у той час завідувачу лабораторії дидактики), всім співробітникам лабораторії дидактики,  за можливість занурення в атмосферу творчого пошуку, за турботу, допомогу та щире, доброзичливе ставлення... У 1993 році в АПН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Система навчання та розвитку слабо встигаючих п’ятикласників» (13.00.01 – теорія та історія педагогіки).

Мій зв’язок із початковою школою...  Після аспірантури в НДІ Педагогіки мені запропонували читати методику навчання математики на факультеті підготовки вчителів початкових класів в ОДПІ ім. К.Д.Ушинського. Цю навчальну дисципліну я викладаю і по цей час. Паралельно, протягом 10-ти років, працювала вчителем математики в 1-6 класах ЗОШ «Ніка-М».

Ці роки не пройшли даремно... Практична робота в школі і досвід викладання методики математики на факультеті початкового навчання надали можливість створити нову програму з математики для 1-4 класів, яка рекомендована МОН України, створити зошити з друкованою основую для 1-4 класів, методичні посібники для вчителів, підручник з методики математики для студентів, що затверджений МОН України.

Розуміння необхідності змін у викладанні математики в початковій школі, а саме той факт, що багато випускників 4 класів не вміють розв’язувати задачі, й визначили напрям моїх наукових інтересів – створення методичної системи навчання молодших школярів розв’язування задач.

В березні 2008 року в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова захистила докторську дисертацію на тему «Методична система навчання учнів початкових класів розв’язування сюжетних математичних задач».


У 2010 Наказом МОН України мала нагоду працювати над новою редакцією Державного стандарту загальної початкової освіти (освітня галузь «Математика»). В результаті плідної співпраці із колегами світ побачив новий документ, який повністю відповідає моїм поглядам на зміст навчання математики в початковій школі.

Реалізувати Нову редакцію Держстандарту у базовій програмі з математики представилася можливість у 2011 році. Мені дуже приємно, що в цій програмі враховано більшість інноваційних підходів до навчання математики в початковій школі, вона, дійсно, нова!

 
 
 
 
 
 
 
 

Ваші питання та коментарі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слова для пошуку: методика викладання математики у початковій школі, скворцова, світлана олексіївна, светлана алексеевна, методика математики, математика 1 клас, початкова школа, доктор педагогічних наук, професор, кафедра математики та методики її навчання, Південноукраїнський національний педагогічний університет, ЗОШ «Ніка-М».