Skvor.info
 
 
 

«Методика навчання математики в початковій школі»

 
 
 
 
Усього:
 
Лекції - 64 год. (28 + 18 + 18)
Практичні заняття - 62 год. (26 + 18 + 18)
Самостійна робота - 126 год. (54 + 36 + 36)
 
 
 
 
 
 
 
 

III курс. Структура залікового кредиту курсу

 
 
 
 
 
Загальна інформація:
 
 • Рік підготовки: 3-й
 • Семестр - 6
   
 • Кількість кредитів - 3
 • Модулів - 4
 • Змістових модулів - 4
   
 • Загальна кількість годин - 108
 • Тижневих годин для денної форми навчання:
    • аудиторних - 8
    • самостійної роботи студента - 8
 • Лекції - 28 (год.)
 • Практичні, семінарські заняття - 26 (год.)
 • Самостійна робота - 54 (год.)
 • Індивідуальні завдання - 0
   
 • Вид контролю - екзамен (Питання до екзамену)
 

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Методика навчання нумерації і арифметичних дій додавання і віднімання в концентрі „Десяток”

 
 
 
 

Змістовий модуль 3

Методика навчання нумерації і арифметичних дій додавання і віднімання, табличного множення та ділення в концентрі „Сотня”

 
 
 
 

Змістовий модуль 4

Методика навчання розв’язування задач 1 – 2-му класі

 
 
 
 
 
 

Змістовий модуль 5

title1111

Змістовий модуль 6

title3345

Тема 1.  title

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title2222

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title22222

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title

   
 • Тренувальний тест
 
 

Тема 1.  title

   
 • Тренувальний тест
 
 
 
 
 
 

IV курс. Структура залікового кредиту курсу

 
 
 
 
 
Загальна інформація:
 
 • Рік підготовки: 4-й
 • Семестр - 7, 8
   
 • Кількість кредитів - 6
 • Модулів - 8
 • Змістових модулів - 8
   
 • Загальна кількість годин - 144
 • Тижневих годин для денної форми навчання:
    • аудиторних - 8
    • самостійної роботи студента - 8
 • Лекції - 18+18 (год.)
 • Практичні, семінарські заняття - 18+18 (год.)
 • Самостійна робота - 36+36 (год.)
 • Індивідуальні завдання - 0
   
 • Вид контролю - екзамен (Питання до екзамену)
 

Змістовий модуль 1

title

Змістовий модуль 2

title

Змістовий модуль 3

title

Змістовий модуль 4

title

Змістовий модуль 5

title

Змістовий модуль 6

title

Змістовий модуль 7

title

 
 
 
 
 
 
 

Обговорення матеріалів сторінки