Skvor.info
 
 
 

Модуль 1 > Тема 1 > Лекція №1
Методична система навчання математики учнів початкових класів

 
 
 
 
        План:
 1. Методика навчання математики як наука і як навчальний предмет.
 2. Цілі і завдання навчання математики в початковій школі за новою редакцією Державного стандарту загальної початкової освіти (2011 рік).
 3. Зміст навчання математики в початковій школі. Нова навчальна програма для 1- 4 класів (2011 рік).
 4. Методи й форми навчання математики в початковій школі. Сучасні навчальні технології у навчанні математики в початковій школі. Модель уроку за умови його побудови за різними навчальними технологіями.
 5. Засоби  навчання математики в початковій школі.
 
  Література:
 
 • Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 „Початкове навчання”, освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” [2-ге вид., допов. і переробл.] – Харків: ЧП «Принт-Лідер», 2011. – 414 с. – С. 8-49.
 • Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах. Навчальний посібник: Видання третє, перероблене, доповнене. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2006 - 336с. – С. 38-41.
 • Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2011. – №7. – С. 1-18.
 • Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 – 4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2011. – 392 с. – С. 138 – 170.
 • Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (6-й рік життя) „Впевнений старт” – Київ, 2010. – 36 с.
 • Базовий компонент дошкільної освіти в Україні
 
 
 
 
 
 

Завдання для самостійної роботи

 
 
 
 
 • Вивчити “Портрет дошкільника напередодні вступу до школи” за Базовим компонентом дошкільної освіти:

  http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/690/bazovij_komponent-doshkilnoji_osviti_v_ukrajini/ (1)

 • Вивчити показники логіко-математичної компетентності дітей за програмою "Впевнений старт”:

  http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/690/programi_rozvitku_ditej/ (1)

 • Опанувати зміст нової редакції Державного стандарту загальної початкової освіти (2011 рік):

  http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/state_standards/ (1)

 • Вивчити зміст навчання по роках підготовки за новою навчальної програмою з математики:

  http://skvor.info/teachers/

  http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/nnn1_4kl/ (1)

 • Проаналізувати структуру  чинних підручників “Математика. 1 клас” різних авторських колективів. Скласти порівняльну характеристику:

  http://skvor.info/teachers/ (1)

 
 
 
 
 

Методичні рекомендації для самостійної роботи