Skvor.info
 
 
 

Модуль 2 > Тема 3 > Лекція №5
Методика формування обчислювальних навичок додавання і віднімання в межах 10

 
 
 
 
        План:
 
 
 
 
 

Завдання для самостійної роботи

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методичні рекомендації для самостійної роботи