Skvor.info
 
 
 

Модуль 3 > Тема 2 > Лекція №7, 8
Методика формування обчислювальних навичок додавання і віднімання в межах 100

 
 
 
 
        План:
 
 
 
 
 

Завдання для самостійної роботи

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методичні рекомендації для самостійної роботи