Skvor.info
 
 
 

Модуль 1 > Тема 2 > Лекція №2
Сучасний урок математики в початковій школі

 
 
 
 
        План:
  1. Календарно-тематичне планування уроків математики
  2. Мета і завдання уроку математики.
  3. Структура комбінованого уроку математики.
  4. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.
  5. Актуалізація опорних знань та способів дії учнів.
  6. Ознайомлення та засвоєння нового навчального матеріалу.
  7. Закріплення. Формування вмінь та навичок.
  8. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці.
 
 
 
 
 

Завдання для самостійної роботи

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методичні рекомендації для самостійної роботи