Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/clients/client5/web7/web/inc/shared-inc/functions-shared.php on line 2956
Скворцова С.О. :: lectureSkvor.info
 
 
 

Модуль 4 > Тема 1 > Лекція №10
Загальні питання методики навчання розв’язування задач в початковій школі

 
 
 
 
        План:
 • Поняття „сюжетна” задача.
 • Змістова лінія “ Сюжетні задачі ” у новій редакції Держстандарту ( 2011 рік) та у новій навчальній програмі (2011 рік). Цілі та функції розв’язування сюжетних задач в початковій школі.
 • Структура сюжетної задачі.
 • Класифікація сюжетних задач початкового курсу математики.
 • Процес розв’язування задач.  Етапи в роботі над задачею.
 • Вміння розв’язувати задачі.
 • Структура методичної системи навчання молодших школярів розв’язування задач.
 • Етапи у навчанні розв’язуванню задач.
 •  Методи розв’язування задач.
 • Види роботи над задачами.
 
  Література:
 
 • Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 „Початкове навчання”, освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” [2-ге вид., допов. і переробл.] – Харків: ЧП «Принт-Лідер», 2011. – 414 с. – С. 315 – 339.
 • Скворцова С.О.. Методика навчання розвязування сюжетних задач у початковій школі: Навч. пос. — Частина І. Методика формування в молодших школярів загального уміння розвязувати сюжетні задачі. –Одеса: “Фенікс”, 2011. – С. 3 - 87. – С. 3 - 87.
 • Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах. Навчальний посібник: Видання третє, перероблене, доповнене. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2006 - 336с. – С. 224 – 232.
 • Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 – 4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2011. – 392 с. – С. 138 – 170.
 
 
 
 
 
 

Завдання для самостійної роботи

 
 
 
 
 • Скласти реєстр статей із журналів “Початкова школа”, “Начальная школа”, “Вчитель початкової школи” та газети “Початкова освіта” із питань навчання молодших школярів розв'язування задач. (1)
 • Навести тексти задач у канонічному та неканонічному виді (по одній на кожну варіацію неканонічного формулювання) (1)
 
 
 
 
 

Методичні рекомендації для самостійної роботи