Skvor.info
 
 
 

Модуль 4 > Тема 4 > Лекція №13, 14
Методика ознайомлення з поняттям «складена задача».

 
 
 
 
        План:
 1. Зміст навчання теми за новою навчальною програмою для 2-го класу.
 2. Наочні посібники та дидактичний матеріал.
 3. Зміст і методика підготовчої роботи до введення задач на дві дії:
  • Постановка запитання до даної умови;
  • Складання задачі за виразом;
  • Розв’язання двох послідовних простих задач;
  • Задачі із зайвими числовими даними;
  • Задачі з числовими даними, яких бракує.
  • Задачі з двома запитаннями;
 4. Ознайомлення із поняттям складена задача та процесом її розв’язування.
 5. Формування поняття про складену задачу:
  • Підведення під поняття „складена задача”;
  • Виведення наслідків з того, що задача складена.
 6. Формування дій та операцій із розв’язування складених задач.
 
  Література:
 
 • Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 „Початкове навчання”, освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” [2-ге вид., допов. і переробл.] – Харків: ЧП «Принт-Лідер», 2011. – 414 с. – С. 352 - 364.
 • Скворцова С.О.. Методика навчання математики в другому класі: Навч. пос. — Одеса: “Фенікс”, 2011.— 262 с. – С. 139 - 165.
 • Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах: Навч. пос. — 3-є вид., перероб. ідоп.—Тернопіль: Навчальна книга—Богдан, 2006. — 336 с. – С. 248 - 252.
 • Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 – 4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2011. – 392 с. – С. 154 – 156.
 
 
 
 
 
 

Завдання для самостійної роботи

 
 
 
 
 • Скласти методику роботи на задачами:  на знаходження остачі, що містять просту задачу на знаходження суми; на знаходження суми, що містять просту задачу на знаходження суми; на знаходження суми, Що містять просту задачу на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць; на знаходження третього числа; на знаходження третього числа, що містять просту задачу на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць; на дворазове збільшення або зменшення числа на кілька одиниць; задачі, що містять чотири ключових слова; задачі на знаходження суми, що містять просту задачу на конкретний зміст добутку або частки ( по 3 задачі кожного виду). (2)
 
 
 
 
 

Методичні рекомендації для самостійної роботи