Skvor.info
 
 
 

Практичне заняття №1
Зміст навчання математики в початковій школі

 
 
 
 
        План:

1. Ћог≥ко-математична п≥дготовка дошк≥льника.

2. «м≥ст навчанн¤ математики за новою навчальною програмою.

3. јнал≥з п≥дручник≥в з математики дл¤ 1-го класу.

 
 
 
 
 

Завдання для практичного заняття

 
 
 
 

1. Підготувати доповіді: (1)

- Показники логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку за програмою “Впевнений старт”

- Портрет дошкільника напередодні вступу до школи за Базовим компонентом дошкільної освіти

- Розгортання навчального змісту змістових ліній по роках навчання за пояснювальною запискою до програм з математики.

- Зміст навчання математики в 1-му класі.

- Зміст навчання математики в 2-му класі.

- Зміст навчання математики в 3-му класі.

- Зміст навчання математики в 4-му класі.

- Структура та умовні позначення у підручнику М. Богдановича та Г. Лишенка.

- Структура та умовні позначення у підручнику  Ф. Рівкінд і Л. Оляницької.

- Структура та умовні позначення у підручнику А. Заїки, С. Тарнавської.

- Структура та умовні позначення у підручнику С. Скворцової та О. Онопрієнко.

2. Конспект лекції (1)