Skvor.info
 
 
 

Практичне заняття №5
Методика формування обчислювальних навичок додавання і віднімання в межах 10

 
 
 
 
        План:
 
 
 
 
 

Завдання для практичного заняття