Skvor.info
 
 
 

Тематичне планування для 2 класу

 
 
 
 
ТемаКонспектВідео-урок
Розділ I. «Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 1 клас»
1Нумерація чисел першої сотні.  
2Порівняння чисел.  
3Додавання і віднімання на основі нумерації.  
4Арифметичні дії додавання і віднімання. Додавання і віднімання у межах 10  
5Задача  
6Обернена задача  
7Аналіз задачі  
8Задача з двома запитаннями  
9Математичні вирази. Рівності, нерівності  
10Геометричні фігури. Величини та їх вимірювання  
11Додавання і віднімання чисел у межах 100  
12Порозрядне додавання і віднімання чисел  
13Порозрядне додавання і віднімання чисел  
14Додавання і віднімання чисел частинами  
15Додавання і віднімання чисел двома способами  
16Додавання і віднімання чисел двома способами  
17Доба. Тиждень. Місяць. Рік  
18Контрольна робота №1  
Розділ II. «Додавання й віднімання з переходом через десяток у межах 20»
19Дужки. Сполучний закон додавання.  
20Порядок виконання дій у виразах  
21Складання задач  
22Додавання і віднімання чисел частинами  
23Задачі на знаходження суми трьох доданків  
24Задачі на знаходження числа за сумою двох даних чисел  
25Додавання суми до числа. Віднімання суми від числа  
26Додавання на основі переставного закону  
27Задачі із зайвими числовими даними.  
28Таблиці додавання чисел у межах 20.  
29Віднімання чисел на основі взаємозв’язку додавання і віднімання.  
30Периметр многокутника.  
31Задачі з числовими даними, яких бракує.  
32Задачі з числовими даними, яких бракує.  
33Таблиці віднімання чисел у межах 20 з переходом через десяток.  
34Контрольна робота №2 *  
35Вираз із змінною.  
36Задачі з двома запитаннями.  
37Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів при сталому іншому компоненті.  
38Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів при сталому іншому компоненті.  
39Порівняння математичних виразів.  
40Прийом округлення.  
41Додавання і віднімання чисел різними способами.  
42Віднімання на основі правила віднімання числа від суми.  
43Віднімання різними способами.  
44Додавання і віднімання різними способами.  
45Контрольна робота №3.  
Розділ III. «Складена задача»
46Складена задача.  
47Пошук розв’язання складеної задачі.  
48Поділ складеної задачі на прості.  
49Складені задачі на знаходження суми і різниці.  
50Запис розв’язання задачі виразом.  
51Розв’язування задачі двома способами.  
52Розв’язування задачі різними способами.  
53Дії з величинами.  
54Задачі на знаходження остачі.  
55Задачі, які містять чотири ключових слова.  
56Перевірка додавання і віднімання.  
57Задачі, які містять відношення різницевого порівняння.  
58Розв’язування задач.  
59Контрольна робота № 4.  
Розділ IV. «Додавання і віднімання з переходом через розряд в межах 100»
60Додавання і віднімання чисел  
61Складені задачі на знаходження третього доданка  
62Додавання і віднімання чисел з переходом через розряд  
63Додавання і віднімання чисел з переходом через розряд  
64Задачі, які містять відношення різницевого порівняння  
65Додавання і віднімання чисел частинами  
66Задачі, які містять відношення різницевого порівняння  
67Задачі, які містять відношення різницевого порівняння  
68Додавання і віднімання. Прийом округлення  
69Додавання й віднімання різними способами  
70Кут  
71Прямий кут  
72Прямокутник  
73Прямокутник  
74Квадрат.  
75Периметр многокутника.  
76Задачі на знаходження невідомого доданка.  
77Задачі на знаходження невідомого зменшуваного або від’ємника.  
78Круг. Коло.  
79Коло. Круг.  
80Контрольна робота № 5.  
81Пошук розв’язування задачі. Синтез.  
82Додавання і віднімання чисел частинами  
83Додавання і віднімання чисел частинами  
84Розв’язування задач. Аналіз і синтез у розв’язуванні задачі.  
85Додавання і віднімання чисел частинами.  
86Додавання і віднімання чисел частинами.  
87Задачі на знаходження суми.  
88Задачі на знаходження третього числа по сумі двох чисел.  
89Задачі на знаходження суми.  
90Задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі.  
91Порозрядне додавання і віднімання чисел  
92Додавання і віднімання різними способами  
93Задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі.  
94Повторення вивченого. Розв’язування задач  
95Порівняння математичних виразів  
96Додавання і віднімання. Прийом округлення  
97Додавання і віднімання різними способами. Величини  
98Додавання і віднімання двоцифрових чисел  
99Перевірка додавання і віднімання  
100Контрольна робота № 6  
Розділ V. «Арифметичні дії множення і ділення. Табличне множення та ділення»
101Сума однакових доданків.  
102Віднімання однакових чисел  
103Додавання і віднімання однакових чисел  
104Розв’язування задач  
105Арифметична дія множення  
106Арифметична дія ділення  
107Математичні вирази: добуток і частка  
108Назви компонентів та результатів дій множення й ділення  
109Переставний закон множення. Множення з нулем та одиницею  
110Взаємозв’язок множення та ділення  
111Ділення з нулем та одиницею  
112Множення та ділення на 10  
113Ділення на рівні частини  
114Правила порядку виконання дій у виразах  
115Контрольна робота № 7  
116Таблиця множення числа 2. Таблиця ділення на 2  
117Складені задачі на знаходження остачі, що містять просту задачу на конкретний зміст добутку  
118Задачі на знаходження суми, що містять просту задачу на конкретний зміст добутку  
119Знаходження невідомого множника. Знаходження невідомого діленого або дільника  
120Таблиця множення числа 3. Таблиця ділення на 3  
121Задачі на знаходження різниці, що містять просту задачу на конкретний зміст частки  
122Задачі на різницеве порівняння  
123Таблиця множення числа 4. Таблиця ділення на 4  
124Задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць  
125Збільшення або зменшення числа у кілька разів  
126Таблиця множення числа 5. Таблиця ділення на 5  
127Розв’язування задач. Задачі, що містять просту задачу на збільшення або зменшення числа у кілька разів  
128Кратне порівняння  
129Таблиця множення числа 6. Таблиця ділення на 6  
130Складені задачі на кратне порівняння  
131Таблиця множення числа 7. Таблиця ділення на 7  
132Перевірка множення та ділення  
133Таблиця множення числа 8 та числа 9. Таблиця ділення на 8, на 9  
134Контрольна робота № 8  
135Повторення вивченого  
136Повторення вивченого  
 
 
 
 
 
 
 
 

Обговорення матеріалів сторінки