Skvor.info
 
 
 

 Версія для друку

 
 
 
 
 

II. Методика формування загального уміння розв’язувати задачі на матеріалі складених задач.

Методика формування загального уміння на матеріалі складених задач передбачає підготовчуроботу до введення поняття «складена задача», ознайомлення з цим поняттям таформування уміння розв’язувати складені задачі в 2-му, 3-му та 4-му класах.

Згідно з даною методикою усі основні дії, які дозволяють учневі самостійно розв’язуватискладені задачі, формуються до 3-го класу (дії міркування від запитання задачідо числових даних, розбиття задачі на прості та встановлення порядку простихзадач, формулювання плану розв’язання, запис розв’язання по діях та виразом); у3-му класі опрацьовується дія міркування від числових даних до запитання задачі.На прикладі задачі на знаходження невідомих трьох доданків за сумою трьох тасумами двох чисел здійснюється попереднє ознайомлення з діями визначенняістотних ознак задач, узагальнення їх математичних структур та способурозв’язання, яке буде засвоюватися у наступному навчанні на матеріалі складенихзадач з пропорційними величинами.


III. Методика формування загального уміння розв’язувати задачі на матеріалі задач, що містять пропорційні величини, на знаходження суми або різницеве чи кратне порівняння двох добутків або часток.У цій методиці передбачено подальше засвоєння дій:
  1. виділення величин, що містяться в задачі; виділення ключових слів та відповідних числових значень дискретних величин; запис задачі у вигляді таблиці;
  2. припущення значення шуканої величини, якщо задача містить три пропорційні величини, на основі знання характеру зміни однієї величини від зміни другої величини при сталій третій величині;
  3. встановлення відповідності шуканого числа області його значень, що зроблено під час припущення очікуваного результату;
  4. визначення істотних ознак задач та узагальнення їх математичної структури;
  5. узагальнення способу розв’язання задач даної математичної структури.

Причому дії 1 – 3 набувають опрацювання у розумовій формі, а дії 4 – 5 – засвоюються в формі «зовнішнього мовлення про себе», а формування цих дій у внутрішньому плані здійснюється на матеріалі типових задач.

Отже, усі складові загального уміння розв’язувати складені задачі формуються до 4-го класу, а в 4-му класі загальне уміння розв’язувати складені задачі набуває подальшого засвоєння на прикладі задач нових математичних структур і задач, які містять дроби.

Подана методична система зазнала експериментальної перевірки під час педагогічного експерименту, який проходив у школах м. Одеси та Одеської області в 2000-2005 рр. Аналіз результатів формуючого експерименту свідчить по її ефективність.

 
 
 
 
1 | 2  =
 
 
 
 
 
 
 

Обговорення матеріалів сторінки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слова для пошуку: методика викладання математики у початковій школі, скворцова, світлана олексіївна, светлана алексеевна, методика математики, математика 1 клас, початкова школа, сюжетні математичні задачі; загальне уміння розв'язувати задачі; методична система формування умінь розв'язування задач; прості задачі, складені задачі..