Skvor.info
 
 
 

 Версія для друку

 
 
 
 
 

Узагальнення прийому порозрядного додавання і віднімання


Продовжуємо працювати з таблицею з завдання 1:

 • Прокоментуйте третій спосіб додаванні в лівій частині таблиці. (Число 54 замінили сумою розрядних доданків: 50 + 4. Число 28 також замінили сумою розрядних доданків: 20 + 8. Десятки додали до десятків: 50 + 20 = 70. Одиниці додали до одиниць: 4 + 8 = 12. Додали отримані суми)
 • Чим цей спосіб міркування відрізняється від додавання по частинах? (Тут обидва числа замінили сумою – це істотна ознака. Тут окремо додавали десятки та окремо одиниці – це істотна ознака. Потім додали отримані результати)
 • Отже, в цьому випадку додавання виконували по розрядах – це порозрядне додавання.
 • Розгляньте другий спосіб додавання в правій частині таблиці. Чи він відрізняється від розглянутого? (Тут не відбувається перехід через розряд)
 • Що в них спільного? (Міркування здійснюються так само)
 • Як треба міркувати при порозрядному додаванні?
Пам'ятка. Порозрядне додавання
 
 • Прокоментуйте другий спосіб віднімання в таблиці праворуч.(Зменшуване 54 замінили сумою розрядних доданків: 50 та 4. Від’ємник 23 замінили сумою розрядних доданків: 20 так 3. Десятки відняли від десятків: 50 – 20 = 30. Одиниці відняли від одиниць: 4 – 3 = 1. Додали отримані результати: 30 + 1 = 31)
 • Визначте істотні ознаки цього прийому віднімання. Що цікавого ви помітили? (Вони такі самі, як і при додаванні без переходу через розряд!)
 • Отже, можна узагальнити прийом порозрядного додавання і віднімання для випадків без переходу через розряд:
Пам'ятка. Порозрядне додавання додавання і віднімання без переходу через десяток
 
 • Чи можна так само міркувати при відніманні з переходом через розряд? (Ні!) Чому? (Тому, що з одиниць зменшуваного не можна відняти одиниці від’ємника.)
 • Як треба міркувати при порозрядному відніманні з переходом через розряд?
Пам'ятка. Порозрядне віднімання з переходом через десяток
 
 • Узагальнимо прийом порозрядного віднімання для випадків з переходом та без переходу через розряд. Що в них спільного? (І зменшуване і від’ємник замінюють сумою. При чому, від’ємник завжди замінюють сумою розрядних доданків. А зменшуване – або сумою розрядних або сумою зручних доданків)
 • Від чого це залежить? (Якщо з одиниць зменшуваного не можна відняти одиниці від’ємника, то зменшуване замінюють сумою зручних доданків)
 • Таким чином , при відніманні треба перевіряти, чи можна з одиниць зменшуваного відняти одиниці від’ємника; від цього залежить вид суми якою будемо замінювати зменшуване.
 • Як виконуються міркування далі? (Далі міркування виконуються однаково: віднімаємо десятки, віднімаємо одиниці й додаємо отримані різниці)
Пам'ятка. Порозрядне віднімання
 

Завдання 2. Порівняйте суми та різниці у кожному стовпчику:

Приклади
 
 • Чим відрізняються приклади в кожному стовпчику? (В першому рядку записані двоцифрові числа, а в другому – трицифрові)
 • Чи можна для випадків другого рядка виконувати міркування так само, як і для випадків першого рядка?
 • Чи можна застосувати прийом порозрядного додавання і віднімання для випадків: 6 + 4 та 8 – 6? (Ні, тому, що це одноцифрові числа, вони містять лише одиниці; тут не має можливості виконувати дії по розрядах!)
 • Який висновок можна зробити про неістотні ознаки застосування прийму порозрядного додавання та віднімання? (Неістотною ознакою є вид чисел: числа можуть двоцифрові, трицифрові... Істотним є те, що цей прийом не можна застосовувати для одноцифрових чисел!)
 
 
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5  =
 
 
 
 
 
 
 

Обговорення матеріалів сторінки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слова для пошуку: методика викладання математики у початковій школі, скворцова, світлана олексіївна, светлана алексеевна, методика математики, математика 1 клас, початкова школа, усні прийоми додавання і віднімання, прийоми додавання і віднімання в межах 1000, порозрядне додавання й віднімання, додавання й віднімання частинами, додавання й віднімання способом округлення, прийом порівняння, послідовне порівняння, паралельне порівня.